Uncategorized

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната

Приложение № 22-НС ДО ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ………………………………………………………………………..                                (държава) ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс) от ……………………………………………………….……….……………, ЕГН………………., (собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта) лична карта/паспорт/военна карта № …………, издадена от …………… на …

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Може ли с подпис на физическо лице да се регистрира юридическо? Препоръка: Използвайте подпис на юридическо лице, в който задължително трябва да присъства ЕИК/Булстат номер, дори и когато се прави регистрация на юридическо лице – чрез упълномощено лице. Възможно е да използвате и подпис на физическо лице. В този случай, трябва да имате предвид, че …

Декларация по реда на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения

Съобщение във връзка с декларациите по Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) Декларациите по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на …