ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 1. Може ли с подпис на физическо лице да се регистрира юридическо?

 2. Препоръка: Използвайте подпис на юридическо лице, в който задължително трябва да присъства ЕИК/Булстат номер, дори и когато се прави регистрация на юридическо лице – чрез упълномощено лице.
 • Възможно е да използвате и подпис на физическо лице. В този случай, трябва да имате предвид, че с този подпис можете на извършите само стъпки 1, 2, 3 и да регистрирате супер потребител за юридическото лице, като в подписа на новия супер потребител трябва вече да се съдържа ЕИК/Булстат номер.
 • В стъпка едно какъв идентификатор се вписва ЕГН или ЕИК/Булстат номер?
 • В стъпка едно се вписват данните на титуляр на подписа, т.е.  се вписва ЕГН за български граждани, ЛНЧ – за чужди граждани или ДРУГ идентификатор – за лица от страни извън Европейския съюз. В стъпка две се асоциира подписа, а в стъпка три се прави самата регистрация на икономическия оператор.

  3. През кой браузър е препоръчително да работим?
 • През Google Chrome4. Кога се предоставя пълномощно свързано с процеса на регистрация и какво трябва да съдържа то?

 • Пълномощното се представя в оригинал и нотариално заверено, след като направите стъпка три, за да могат митническите служители да одобрят регистрацията на база пълномощното. В него може да бъдете упълномощени за: регистрация на икономическия оператор и да изпълнявате ролята на супер потребител на икономическия оператор.5. Задължително ли е да се прави пререгистрация, когато има стара регистрация?

 • Да. След 31.01.2018 няма да могат да се използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници“.6. Как се регистрират подписите на служителите?

 • Акаунти на служителите се добавят само през <Публични онлайн услуги/Управление на потребители и достъп>.
  • Избирате процес две
  • създавате потребител на икономическия оператор (акаунт)
  • информирате служителя за създадените от вас потребителско име и парола (по независим канал извън системата)
  • служителят асоциира подписа към този потребител (акаунт) през стъпка две или през <Управление на потребители и достъп>.

Важно! Служители не се създават от начало през стъпка едно.

7. Защо след успешно направена регистрация и преминати трите стъпки на вход ми се появява грешка 401 на Вход/Задаване на права за работа със системите?

 • След успешно премината регистрация трябва да достъпите <Управление на потребители и достъп> и през Работен портал -> Заявка за процес -> Всички -> Продължи през процес едно да си зададете права за работа със системите.

  8. Как се добавя акцизен номер?
 • На Е-портал на АМ -> Управление на потребители и достъп и през Работен портал -> Заявка за процес -> Всички -> Продължи през процес номер шест се добавят акцизни номера.


9. Какво значи грешка в БАЦИС – “Сертификатът не е регистриран към потребител”?

 • Не сте си задали права за работа със системите, като първо е задължително да си добавите акцизен номер – въпроси седем и осем.10. Защо не мога да коригирам старата си регистрация?
Старите регистрации са валидни до 31-ви януари, но са заключени за промени.