Декларация по реда на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения

Съобщение във връзка с декларациите по Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ)

Декларациите по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги могат да се подават по електронен път чрез сайта на Министерството на културата на адрес https://eventis.mc.government.bg:8443/ED/View1.jsp

За подаване на декларация по реда на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги е необходим електронен подпис.